โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ

Picture 014 (Small)

นายเทพ วงศ์สุภา

พัฒนาการอำเภอแม่ใจ

นายประเสริฐพล ดวงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเจริยราษฎร์ ตำบลบ้านเหล่า

นายถวิล ใจนันตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีถ้้อย

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแฝก

น.ส.สมปรารถนา บุญยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลแม่ใจ ตำบลแม่สุก

(Visited 160 times, 1 visits today)