วันที่ 12 ก.พ. 2561 สพอ.แม่ใจดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ใจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ สพอ.แม่ใจ โดยนายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ดำเนินโครงการฯเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ใจ

     

 

(Visited 54 times, 1 visits today)