วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจ เพื่อจับเคลื่อนงานสตรี ติมตามการชำระเงินทุนหมุนเวียน วางแผนเขียนโครงการขอเงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุม รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดและงานพ่อขุนจังหวัดพะเยา

(Visited 52 times, 1 visits today)