วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Way of life. อำเภอแม่ใจ 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Way of life. อำเภอแม่ใจ 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

วันที่ 2 กพ. 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Waั of life. อำเภอแม่ใจ ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจ การนี้ท่านนายอำเภอแม่ใจ

มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติในชีวิตจริงของประชาชนในชุมชน และให้มีการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยังยืนต่อไป และนายอำเภอแม่ใจให้เกียรติมอบวัสดุโครงการฯ

โดยมีกำนันทั้ง 6 ตำบลเป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 

 

 

 

 

       

       

(Visited 115 times, 1 visits today)