วันที่ 28 มกราคม 2561 ผู้นำ อช. อำเภอแม่ใจร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช.สานต่องานที่พ่อทำ สร้างสรรคสังคมไทย ด้วยใจอาสา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ง บ้านหล่ายทุ่ง อ.เชียงม่วน

วันที่ 28 มกราคม 2561 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ หน่อคำ หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช.สานต่องานที่พ่อทำ สร้างสรรคสังคมไทย ด้วยใจอาสา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ง บ้านหล่ายทุ่ง อ.เชียงม่วน ของชมรมผู้นำ อช.จังหวัดพะเยา การนี้ ผู้นำ อช.อำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

      

    

              

(Visited 30 times, 1 visits today)