วันที่ 25 มกราคม 2561 อำเภอแม่ใจ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันที่ 25 มกราคม 2561 อำเภอแม่ใจ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจนำโดยนายจำรัส  โสถิตกุล นายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

 

(Visited 176 times, 1 visits today)