วันที่ 25 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ทำข้อตกลง MOU ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ทำข้อตกลง MOU ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี 2561

(Visited 25 times, 1 visits today)