วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้านหมู่ที่ 6 ,7,8 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ ศึกษาดูงาน บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

(Visited 27 times, 1 visits today)