ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายประวิทย์ วงค์ธิดา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ใจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

บริการของเรา