นายประวิทย์ วงค์ธิดา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ใจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย maechai วันที่ 13 ก.พ. 2561

วันที่ 12 ก.พ. 2561 สพอ.แม่ใจดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ใจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ สพอ.แม่ใจ โดยนายประวิทย์ วงค์ธิดา [...]