@สพอ.แม่แจ่มสำรวจและเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2562ตำบลกองแขกและตำบลบ้านทับ

Mae Chaem News วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม2562 อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่ม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมล้ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Mae Chaem News วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ