@สพอ.แม่แจ่มร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563
เพื่อบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในงานพัฒนาชุมชน
และสาธิตการทำน้ำยาล้างจานและแจกให้แกประชาชนที่เข้ารับบริการ
ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 14 times, 1 visits today)