@สพอ.แม่แจ่มประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มมอบหมายให้นายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 7 ตำบล เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) ดีเด่นอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 2 คน
(ชาย 1 หญิง1) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ชั้น 2 อำเภอแม่แจ่ม

(Visited 13 times, 1 visits today)