“งานแถลงข่าวมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 “

“งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ” วันที่ 20 มกราคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่มครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่6-10 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยงานแถลงข่าวครั้งนี้
นำทีมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นพ่องานใหญ่ในการนำทีมแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม
ณ ห้องแถลงข่าว ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 3

(Visited 90 times, 1 visits today)