ประชุมย่อยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน มกราคม 2563

Mae Chaem News
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ประชุมย่อยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน มกราคม 2563
เพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอก ปี2563 งานของดีผ้าซิ่นจก แม่แจ่ม
เตรียมดำเนินการโครงการโคกหนองนา One Plne
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ : สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)