“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)

Mae Chaem News
วันที่ 7 มกราคม 2563
“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้เข้ากิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคนและร่วมพิธีเปิดงานฯ
โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน” (MAECHAEM RUN FOR ALL 2020) นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงานฯ และ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้แทน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบเงินสนับสนุนกองทุนหมอกควันไฟป่า เป็นเงิน 10,000 บาท
อำเภอแม่แจ่ม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน(MAECHAEM RUN FOR ALL 2020)เพื่อ สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานดับไฟป่า และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแก่ประชาชน
ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 7 times, 1 visits today)