” วันดินโลก” อำเภอแม่แจ่ม ” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion,Save Our Future “

Mae Chaem News
” วันดินโลก” อำเภอแม่แจ่ม
” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน
Stop Soil Erosion,Save Our Future ”
วันที่ 10 ธันวาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มและเครือข่าย OTOPอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรม “วันดินโลก”อำเภอแม่แจ่ม
โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกเป็นประธานในพิธี และกล่าวบรรยายพิเศษ
-นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
-นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน
กิจกรรมประกอบด้วย
1.มอบรางวัลแก่หมู่บ้านชนะเลิศการสร้างฝายถวายพ่อเป็น 3 บ้านแรก
2.มอบปูนซีเมนต์หมู่บ้านทำฝายครบ500ฝาย20บ้าน
3.บันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การบริหารจัดการขยะและอาหารปลอดภัย
4.การโต้วาที
5.นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แม่แจ่ม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มและเครือข่าย OTOPอำเภอแม่แจ่มร่วมจัดบูธแสดง/จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอแม่แจ่ม
ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม :รายงาน

(Visited 26 times, 1 visits today)