2 ตุลาคม 2562 อำเภอแม่แจ่มประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ

2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562
♦️แจ้งประชาสัมพันธ์การออมแห่งชาติ (กอช.) และการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร กพสม.ให้ครบทุกหมู่บ้าน
♦️โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 70 times, 1 visits today)