อำเภอแม่แจ่มประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม2562

อำเภอแม่แจ่ม
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562
วันที่ 3 ตุลาคม 2562

▶️นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ประธานการประชุม และได้มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับอำเภอ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ต.ช่างเคิ่ง นายพรชัย กรรณิการ์ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ
▶️นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มเข้าร่วมประชุมและได้แจ้งภารกิจในที่ประชุม
🔷️การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทประเภทองค์กร (กพสม.)
🔷️การปิดงบดุล และรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำส่ง สทบ.แห่งชาติ
🔷️การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
▶️ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 29 times, 1 visits today)