อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม2562 อำเภอแม่แจ่มจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่ม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมล้ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

Mae Chaem News วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

สพอ.แม่แจ่มให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จากพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

Mae Chaem News วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา [...]

อ่านต่อ

@สพอ.แม่แจ่มประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มเพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2563 และสืบสานศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล พร้อมเตรียมต้อนรับ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ประชุมเจ้าหน้าท [...]

อ่านต่อ