ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านสุขภาพและกฎหมายสิทธิสตรีและส่งเสริมการออมแก่สตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

วันที่ 11 กันยายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านสุขภาพและกฎหมายสิทธิสตรีและส่งเสริมการออมแก่สตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่ม
โดยมีนายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางพรรณี จันทาดา ประธานสตรีเทศบาลตำบลแม่แจ่มเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีมีความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิสตรีเพื่อลดความรุนแรงและมีภูมิคุ้มกันในเรื่องการออม
ณ ศาลาวัดกู่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 28 times, 1 visits today)