โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม

Maechaem NEWS วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่มโดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อ
1.ทบทวนระเบียบกองทุนหมู่บ้านฯ
2.ทบทวนคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ ตำบล
3.ปิดงบดุลการเงินบัญชี ปี 2561
4.รับสมัครสมาชิก กอช.โดยบูรณาการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม มีกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมนำโดยนางภัทรลดา สุวรรณนวล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่มประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 104 หมู่บ้านณ หอประชุมที่ว่าการแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)