เตรียมความพร้อมโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนบ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม

Maechaem NEWS วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนบ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่มประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลจำนวน 7 ตำบล ณ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ 6 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พช เชียงใหม่ สพอ แม่แจ่ม: รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)