จิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562
เวลา 10.30 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา” วิถีข้าว วิถีไทย” ดำนาปลูกข้าว และเก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในการนี้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้เป็นประธานในพิธี ➡️ ณ รร. ราช ประชานุเคราะห์ 31 และบริเวณพื้นที่แม่แจ่ม พช.เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)