28 กค.62 พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.➡️นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และเครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าและปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ➡️โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

(Visited 22 times, 1 visits today)