@สพอ.แม่แจ่มร่วมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม มอบหมาย นายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้
(-) กิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ได้มีส่วนราชการในอำเภอแม่แจ่มและประชาชนจิตอาสา จำนวนมากมาร่วมทำความสะอาด พัฒนาบริเวรหลังที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)