ก้าวย่างผ้าตีนจก Mae Chaem สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื

ก้าวย่างผ้าตีนจก Mae Chaem สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ร่วมถ่าย วีดีทัศน์นำเสนอ ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอแม่แจ่ม ประชาสัมพันธ์เพื่อ นำเสนอผลต่อสาธารณะชน (On line/One air/On ground)
โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มและ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอแม่แจ่มร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ ในครั้งนี้ด้วย
ณ ที่ทำการกลุ่มลายเมืองแจ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 30 times, 1 visits today)