@lสพอ.แม่แจ่มประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มมอบหมายให้นายอดิศร ปันทะรส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานผู้นำ อช. ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ทั้ง 7 ตำบล จำนวน 14 คน เพื่อ เตรียมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาตามรอยครูบา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 ที่จะถึงนี้ พร้อมสรุปการดำเนินงานไตรมาส2 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3 ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แจ่ม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 23 times, 1 visits today)