@สพอ.แม่แจ่มส่งมอบ เครื่องบดพริกจำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องซีลสูญญากาศ จำนวน 1 ชุดแก่สตรีบ้านทัพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบ เครื่องบดพริกจำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องซีลสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านทัพ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)