@สพอ.แม่แจ่ม Kick off โครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
อำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมนำกล่าวคำปณิธาน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มเป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรม Kick off ประกอบด้วย
-ลงนามถวายพระพร
-มอบต้นรวงผึ้งแก่ผู้นำ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 22 หมู่บ้าน
-ปลูกต้นรวงผึ้งในนาม
อำเภอแม่แจ่ม
– ทำฝ่ายชะลอน้ำแม่น้ำแม่แจ่ม
ณ บ้านท้องฝาย ม.8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน📝

(Visited 57 times, 1 visits today)