ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมดำหัวพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 22 เมษายน 2562ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่แจ่ม, เครือข่าย OTOP อำเภอแม่แจ่ม,ผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 7 ตำบล เข้ารดน้ำดำหัวนางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เพื่อสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562 ณ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ พช. เชียงใหม่ สพอ.แม่แจ่มรายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)