@สพอ.แม่แจ่มร่วมกับอำเภอแม่แจ่มสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

MaeChaem…news
วันที่ 16 เมษายน 2562
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับทีมอำเภอแม่แจ่ม นำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มเข้าคารวะสระเกล้าดำหัวนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

/พช เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แม่แจ่มรายงาน…

(Visited 13 times, 1 visits today)