@สพอ.แม่แจ่มรับชมการถ่ายทอดสด TV พช.

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา09.00น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมรับชมการถ่ายทอด TV conference จากกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)