@สพอ.แม่แจ่ม ประชุมการสนับสนุนติดตามงาน กทบ. แม่แจ่ม

นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.) อำเภอแม่แจ่ม เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) อำเภอแม่แจ่ม ตามแนวทางการขับเคลื่อนงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส เข้าร่วมประชุมเพื่อ หาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ณ สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอแม่แจ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 37 times, 1 visits today)