@สพอ.แม่แจ่มร่วมพิธีเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแม่แจ่ม ร่วมเปิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม -โดยการเปิดงานในครั้งนี้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มได้เป็นประธานในพิธีเปิด -ในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง opening Show การแสดงโชว์พื้นบ้าน การเสวนาหัวข้อ ” สูตรสำเร็จต้นแบบชุมชนยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดชัยพิบูลย์ และพิธีเปิดป้าย โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่มตลาดชุมชนและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

….ทีม พช.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม รายงาน

(Visited 91 times, 1 visits today)