พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มรับฟังการตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนที่ดินเฉพาะพื้นที่ “ แม่แจ่มโมเดล”

…วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 …นางณัฐธยาน์ โปธิม [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมการประชุมรับฟังเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ “ แม่แจ่มโมเดล”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ