สพอ.แม่แจ่ม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอในส่วนของการจัดกาดหมั้วครัวฮอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” อำเภอแม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุนชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
#ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 31 times, 1 visits today)