สพอ.แม่แจ่มขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานและบรรลุวัตถุประสงค์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม
#ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 13 times, 1 visits today)