พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายประสานสุข ปาณะจำนงค์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม/ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาอำเภอแม่แจ่ม โดยมี ผอ.การเลือกระดับอำเภอพร้อมด้วย กรรมการระดับอำเภอและ นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม /// ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม///

(Visited 38 times, 1 visits today)