พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน”ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบายขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี #ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 40 times, 1 visits today)