ฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้น อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มมอบหมายให้นางสาวนงนุช สุทธิยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมโครงการฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้น อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เพื่อ สร้างฝายชะลอน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ณ ห้วยกองปวน บ้านเจียง/ป่าฝาง ม.18 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียวใหม่#ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 140 times, 1 visits today)