พิธีทอดพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.

นางณัฐธยาน์ โปธิมาพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ร่วมพิธีทอดพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสมโภชพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2561โดยมี นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุช่างเคิ่ง บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ #ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#

(Visited 92 times, 1 visits today)