เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม นำโดย นางณัฐธยาน์  โปธิมา พัฒนาการอำเภอ ร่วมทำบุญพิธีสงฆ์และแสดงความยินดีร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ในโอกาสที่สำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่แจ่ม ย้ายที่ทำการใหม่  ณ ที่ทำการเลขที่ 155 หมู่ที่ 6 บ้านพร้าวหนุ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จงหวัดเชียงใหม่

(Visited 27 times, 1 visits today)