พช.แม่แจ่ม ประชุมเครือข่ายโอทอป เตรียมการสนับสนุนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  นางสาวพัชรินทร์ อ่างบุญตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมทีมงานพช . ทำการประชุมกับเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ โอทอป อำเภอแม่แจ่ม เพื่อวางแนวทางในการสนับสนุนการทำตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจก และสินค้า จากอำเภอแม่แจ่ม โดย จะมีการออกร้านของและการตกแต่งร้าน ที่จะมีการดำเนินการต่อไป

(Visited 37 times, 1 visits today)