เตรียมหมู่บ้านท่องเที่ยวป่าแดด

วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดย นางสุวิชาดา หน่อปัน พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมกับ นางสาวพัชรินทร์ อ่างบุญตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำาญการ ประชุมเตรียมหมู่บ้านป่าแดด หมู่ 4 ตำบลท่าผา เพื่อรองรับการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบปี 2560 พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

(Visited 46 times, 1 visits today)