สพอ.แม่อาย ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันต้นหมื้อ

เข้าชม 23 ครั้ง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์  เกียรติพรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันต้นหมื้อ  ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ตำบลสันต้นหมื้อ และติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน   ม.7 ตำบลสันต้นหมื้อ (กลุ่มปลูกพริก )

(Visited 23 times, 1 visits today)