สพอ.แม่อาย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ท่าตอน

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย นำโดยนางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ท่าตอน ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลท่าตอน

(Visited 24 times, 1 visits today)