โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้าน ของอำเภอหล่มสัก ทั้งหมด 22 ตำบล 1 เทศบาล 251 หมู่บ้าน 11 ชุมชน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้า [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบ [...]

อ่านต่อ