โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้าน ของอำเภอหล่มสัก ทั้งหมด 22 ตำบล 1 เทศบาล 251 หมู่บ้าน 11 ชุมชน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้า [...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตที่ 17-18 ติดตามและแนะนำการดำเนินงาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชก [...]

อ่านต่อ