๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมองค์กรสตรี ต.น้ำก้อ ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำก้อ ชี้แจงการดำเนินงานดังนี้ 1.การดำเนินงานกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 2.ระเบียบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.การปรับปรุงองค์กร และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒๐ กุมภาพันธ์ .๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก ร่วมประชุมองค์กรสตรี ต.น้ำก้อ      ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำก้อ ชี้แจงการดำเนินงานดังนี้

1.การดำเนินงานกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓

2.ระเบียบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.การปรับปรุงองค์กร และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 3 times, 1 visits today)