วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้เตรียมการรับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และถอดบทเรียนผลงานดีเด่นในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สื่อจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน จาก กรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ โดย นายไพทูลย์ อินหา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ พร้อมคณะกรรมการศูนย์ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้เตรียมการรับการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และถอดบทเรียนผลงานดีเด่นในพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สื่อจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน  จาก กรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านวังร่อง        หมู่ที่ ๕  ตำบลห้วยไร่  โดย นายไพทูลย์   อินหา  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังร่อง  หมู่ที่ ๕  ตำบลห้วยไร่   พร้อมคณะกรรมการศูนย์  ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)